Spesialis Bedah Umum

SPESIALIS BEDAH UMUM - RS PELABUHAN JAKARTA


PRAKTEK PAGI

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. E. Surya D. Pohan, Sp. B (Digest)   Selasa 08.00 - 14.00
Kamis 08.00 - 14.00
Jumat 12.00 - 15.00
dr. M. Sueb, Sp.B Rabu 09.00 - 11.00
Sabtu 08.00 - 14.00 
dr. Azmi Rosya P, Sp. B Jumat 08.00 - 11.00
     

 

 

PRAKTEK SORE

                                         Nama DokterHari PraktekJam Praktek
 dr. M. Sueb, Sp.B  Senin  16.00 - 18.00
                                                         dr. Azmi Rosya P, Sp. B  Selasa, Kamis  16.00 - 19.00