Spesialis Bedah Umum

SPESIALIS BEDAH UMUM - RS PELABUHAN JAKARTA


PRAKTEK PAGI

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. E. Surya D. Pohan, Sp. B (Digest)   Selasa 08.00 - 14.00
Rabu 08.00 - 14.00
Jumat 12.00 - 15.00
dr. M. Sueb, Sp.B Rabu 09.00 - 11.00
Sabtu 08.00 - 14.00 
dr. Azmi Rosya P, Sp. B Senin, Kamis 09.00 - 11.00

 

 

PRAKTEK SORE

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. M. Sueb, Sp.B
 Senin 16.00 - 18.00 
 Kamis 17.00 - 19.00
dr. E. Surya D Pohan, Sp.B   Rabu 15.00 - 18.00