Klinik Gigi

KLINIK GIGI - RS PELABUHAN JAKARTA


PRAKTEK PAGI

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
drg. Heny Karim   Senin  08.00 - 13.00
Kamis  08.00 - 10.00
drg. R.A Yaniz Senin, Rabu & Kamis 08.00 - 15.00
Jumat, Sabtu 08.00 - 14.00
drg. Dian Meilindah Senin 12.00 - 19.00
Selasa, Rabu, Kamis 08.00 - 15.00
Jumat, Sabtu 08.00 - 14.00
drg. Cut Keumala H Senin s.d Kamis 08.00 - 15.00
Jum'at 12.00 - 19.00
Sabtu 08.00 - 14.00
drg. Try Deliawati Senin, Selasa, Kamis 08.00 - 15.00
Rabu, Sabtu 12.00 - 19.00
Jumat 07.30 - 14.00
drg. Isyana Savitri Senin s.d Kamis 08.00 - 15.00
Jum'at 07.30 - 14.00
Sabtu 12.00 - 18.00
     

 

PRAKTEK SORE

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
Tentative Senin s/d Sabtu 15.00 - 19.00