Klinik Gigi

KLINIK GIGI - RS PELABUHAN JAKARTA


PRAKTEK PAGI

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
drg. Heny Karim   Senin  08.00 - 12.00
Kamis  08.00 - 10.00
drg. R.A Yaniz Senin, Kamis 08.00 - 15.00
Selasa 12.00 - 19.00
Rabu 10.00 - 17.00
Jumat, Sabtu 08.00 - 14.00
drg. Dian Meilindah Senin 12.00 - 19.00
Selasa, Rabu 08.00 - 15.00
Kamis, Jumat, Sabtu 08.00 - 14.00
drg. Cut Keumala H Senin  10.00 - 17.00
Selasa, Rabu, Kamis 08.00 - 15.00
Jumat 12.00 - 19.00
Sabtu 08.00 - 14.00
drg. Try Deliawati Senin, Selasa, Kamis 08.00 - 15.00
Rabu, Sabtu 12.00 - 19.00
Jumat 10.00 - 17.00
drg. Isyana Savitri Senin, Rabu & Jumat 08.00 - 15.00
Selasa 10.00 - 17.00
Kamis, Sabtu 12.00 - 19.00

 

PRAKTEK SORE

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
Tentative Senin s/d Sabtu