Klinik Syaraf

KLINIK SYARAF - RS PORT MEDICAL CENTER


PRAKTEK DOKTER

Nama Dokter Hari Praktek Jam Praktek
dr. Yusmanizar, Sp.S Selasa, Kamis 08.00-10.00
dr. Eka Candra Sasmita Putri, Sp.S Senin, Selasa & Kamis 14.00 - selesai