Klinik Radiologi

KLINIK RADIOLOGI - RS PORT MEDICAL CENTER


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Matheus Jourizal, Sp.Rad Senin, Selasa, Jumat, Sabtu 08.00 - 09.00
  Rabu, Kamis 11.00 - 12.00