Klinik Penyakit Dalam

KLINIK PENYAKIT DALAM - RS PORT MEDICAL CENTER


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Hasanuddin Alim, SpPD Selasa, Kamis 13.00 - selesai
dr. Suzanna Ndraha, Sp.PD, KGEH, FINASIM Selasa, Kamis 16.00 - 18.00
  Sabtu 11.00 - 13.00
dr. Sinaga. L. Sambas, Sp.PD Senin, Rabu & Jumat 16.00 - 18.00
dr. Melisa Diah Puspitasari, Sp.PD Senin, Selasa & Kamis 08.00 - 15.00
  Rabu, Jumat 08.00 - 12.00