Klinik Penyakit Dalam

KLINIK PENYAKIT DALAM - RS PORT MEDICAL CENTER


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Suzanna Ndraha, Sp.PD, KGEH, FINASIM Selasa, Kamis 16.30 - 18.00
  Sabtu 10.00 - 12.00
dr. Sinaga. L. Sambas, Sp.PD Senin, Rabu & Jumat 15.30 - 18.00