Klinik Kebidanan Kandungan

KLINIK KEBIDANAN & KANDUNGAN - RS PORT MEDICAL CENTER


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Ramadina H, Sp.OG Rabu, Sabtu 10.30 - selesai
     
dr. Arie Widiyasa, Sp.OG Jumat 14.00 - 15.00
  Sabtu 08.30 - 10.30