Klinik Kebidanan Kandungan

KLINIK KEBIDANAN & KANDUNGAN - RS PORT MEDICAL CENTER


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Ramadina H, Sp.OG Rabu, Sabtu 10.30 - selesai
     
dr. Arie Widiyasa, Sp.OG Jumat 15.00 - selesai
  Sabtu 09.00 - selesai