Klinik Gigi

KLINIK GIGI - RS PORT MEDICAL CENTER


PRAKTEK DOKTER

Nama Dokter Hari Praktek Jam Praktek
drg. Auliani Soraya  Senin, Rabu, Kamis 10.00-14.00
 drg. Fitria  Indriary   Selasa, Rabu 09.00-15.00
Jumat 09.00-15.00
Sabtu 09.00-13.00
drg. Octaria Adellina Senin, Kamis 09.00-14.00
Selasa 10.00-14.00
 drg. Mira Adelina Selasa, Rabu, kamis 15.00-18.00
Jumat 08.00-14.00
drg. Siska Puspita  Senin, Selasa, Rabu 08.00-13.00
 drg. Tamima Lesar  Kamis 08.00-13.00
Sabtu 08.00-12.00
drg. Deannisa Jumat 08.00-13.00
drg. Djarot Wicaksono Senin, Jumat 14.00-17.00